Tất cả
2 đồ 12, sói lv100 2tb, dư...
Server: Kunai
Class: Cung
Level: 69
Vũ khí: 12
105,000đ
còn 21tr yên, sói trắng 2tb
Server: Kunai
Class: Kiếm
Level: 40
Vũ khí: 12
100,000đ
3 đồ +12, học 8 stn, full...
Server: Kunai
Class: Đao
Level: 68
Vũ khí: 12
120,000đ
vũ khí mcs, sói trắng full...
Server: Kunai
Class: Cung
Level: 41
Vũ khí: 11
55,000đ
quạt buff
Server: Kunai
Class: Quạt
Level: 74
Vũ khí: 8
80,000đ
còn 20tr yên, full 8
Server: Kunai
Class: Tiêu
Level: 73
Vũ khí: 10
45,000đ
quạt buff
Server: Kunai
Class: Quạt
Level: 71
Vũ khí: 8
75,000đ
Ig đẹp
Server: Katana
Class: Quạt
Level: 58
Vũ khí: 8
35,000đ
học max sách, sói 2tb, còn...
Server: Kunai
Class: Cung
Level: 76
Vũ khí: 11
70,000đ
VŨ KHÍ + GĂNG + BÙA + YY TINH...
Server: Suriken
Class: Kunai
Level: 79
Vũ khí: 12
300,000đ
HỌC 8 SÁCH TIỀM NĂNG, SÓI...
Server: Suriken
Class: Tiêu
Level: 69
Vũ khí: 11
80,000đ
2 ĐỒ +12, DƯ 33TR YÊN
Server: Kunai
Class: Kiếm
Level: 81
Vũ khí: 12
120,000đ