Tất cả
còn dư 6tr yên, sói 2tb
Server: Kunai
Class: Kiếm
Level: 63
Vũ khí: 12
90,000đ
2 ĐỒ 12, SÓI LV100 2TB, DƯ...
Server: Kunai
Class: Cung
Level: 69
Vũ khí: 12
105,000đ
dư 24tr yên
Server: Kunai
Class: Kiếm
Level: 42
Vũ khí: 12
90,000đ
dư 10tr yên, sói 2 tb
Server: Kunai
Class: Kunai
Level: 68
Vũ khí: 12
90,000đ
3 đồ +12, học 8 stn, full...
Server: Kunai
Class: Đao
Level: 68
Vũ khí: 12
120,000đ
quạt buff
Server: Kunai
Class: Quạt
Level: 74
Vũ khí: 8
80,000đ
Ig đẹp
Server: Katana
Class: Quạt
Level: 58
Vũ khí: 8
35,000đ
học max sách, sói 2tb, còn...
Server: Kunai
Class: Cung
Level: 76
Vũ khí: 11
70,000đ
VŨ KHÍ + GĂNG + BÙA + YY TINH...
Server: Suriken
Class: Kunai
Level: 79
Vũ khí: 12
300,000đ
HỌC 8 SÁCH TIỀM NĂNG, SÓI...
Server: Suriken
Class: Tiêu
Level: 69
Vũ khí: 11
80,000đ
2 ĐỒ +12, DƯ 33TR YÊN
Server: Kunai
Class: Kiếm
Level: 81
Vũ khí: 12
120,000đ
SÓI 3* TBS TL2552, HỌC 8 SÁCH...
Server: Suriken
Class: Cung
Level: 76
Vũ khí: 13
200,000đ