Tất cả
Lux thập đại nguyên tố,...
Khung: KXĐ
Rank: Bạc
Tướng: 56
Trang Phục: 31
90,000đ
Alistar công nghệ, Ashe siêu...
Khung: KXĐ
Rank: Đồng
Tướng: 108
Trang Phục: 50
150,000đ
Teemo tiểu quỷ, Jarvan IV...
Khung: KXĐ
Rank: Đồng
Tướng: 61
Trang Phục: 22
70,000đ